Kopen bij Casade

Wij hebben aantrekkelijk geprijsde koopwoningen in Dongen, ’s Gravenmoer, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. Kopen bij Casade betekent betaalbaarheid en zekerheid. Hierdoor krijgen meer woningzoekenden de mogelijkheid een woning te kopen.

Veel gevraagd over Kopen bij Casade

Ik heb een woning van jullie gekocht en ik heb daar een klacht over. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact op met de makelaar waar u de woning heeft gekocht. Als het nodig is, overlegt de makelaar de klacht met ons.

Kan ik een bouwtekening/plattegrond van mijn koopwoning krijgen?

Algemeen

Plattegronden van nieuwbouwwoningen kunt u bij de makelaar opvragen. Voor een bouwtekening kunt u terecht bij het bouwarchief van de gemeente.

Kan ik de woning die ik huur ook kopen?

Algemeen

Huurders van de woningen die wij willen verkopen, hebben een brief van ons ontvangen.
Heeft u geen brief gehad of twijfelt u daarover? Neem dan gerust contact op met ons op via kopen@casade.nl.
Wij kijken het dan voor u na.

Waarom kan ik mijn huurwoning niet kopen?

Algemeen

Casade wil variatie in de samenstelling van de woningvoorraad en dus ook in straten, buurten en wijken. Er wordt gekeken naar woningtypen, prijsklassen, locatie, bouwperiode en/of eigendomsverhouding (huur en koop).

Er moeten in dit verband keuzes gemaakt worden. Deze keuzes leiden er in sommige situaties toe dat het ene blok wel in de verkoop komt en het andere blok niet. Op deze manier ontstaat er een meer evenwichtige verhouding tussen huur- en koopwoningen, en zorgen we ervoor dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. 

Als Casade besluit om nieuwe huurwoningen aan te wijzen voor verkoop dan worden de huurders van deze woningen daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Willen de huurders niet kopen, dan verkoopt Casade die woning als de huurder gaat verhuizen en de huur van de woning is opgezegd. 

Waarom verkoopt Casade sommige huurwoningen?

Algemeen

Wij zorgen voor betaalbare woningen, nu en in de toekomst. Op dit moment verhuren we veel eengezinswoningen. In de toekomst is er meer behoefte aan kleinere woningen en appartementen voor bijvoorbeeld senioren. Daarom verkopen we een aantal eengezinswoningen. De opbrengst van die verkoop investeren we in nieuwe woningen waar in de toekomst meer vraag naar is.

Kunnen mijn kinderen mijn huurwoning kopen?

Algemeen

Zowel in- als uitwonende kinderen kunnen de ouderlijke (huur)woning kopen als de ouders zelf niet willen kopen. In geval van koop door kinderen hebben zij dezelfde mogelijkheden als de ouders. De ouders krijgen geen voorrang op vervangende woonruimte.