Nieuwe prestatieafspraken 2024-2028

Op 14 december ondertekenden de huurdersbelangenverenigingen Dongen, Loon op Zand en Oud Waalwijk en Samen Sterk uit Waspik, de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC), de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk en Casade gezamenlijk prestatieafspraken voor 2024.

Over welke afspraken gaat het?
Ze maakten afspraken over diverse onderwerpen. Zo levert Casade in 2024 ruim 380 nieuwe woningen op. Ook maakt de corporatie in 2024 ruim 300 woningen duurzamer. Casade en gemeenten werken samen om de Transitievisie Warmte uit te voeren. Hiervoor is een aantal wijken aangewezen. Tot slot wordt de samenwerking rondom het voorkomen van schulden voortgezet. Deze samenwerking is zeer succesvol.  

Samenwerking
De drie gemeenten en Casade werken al lang intensief samen aan de opgaven op het gebied van wonen. De huurdersbelangenverenigingen zijn een belangrijke partner daarbij. Het ondertekenen van gezamenlijke prestatieafspraken is voor elke partij een moment waarop ze trots is. Het tekent de samenwerking die al jarenlang erg goed is. En daar heeft iedereen voordeel bij.

Eens per twee maanden bespreken de gemeenten en Casade de afspraken en volgen de voortgang hierin. Tussentijds en zeker eens per half jaar worden ook de huurdersbelangenorganisaties geïnformeerd over de voortgang.

Ondertekening
De ondertekening van de afspraken was op 14 december in het kantoor van Casade in Waalwijk.  

Op de foto bovenin staan van links naar rechts: Ad de Jong (wethouder Waalwijk), Kees de Jong (wethouder Dongen), Bertus Verhage (voorzitter SHC), Louis Laros (wethouder Loon op Zand), Joke Verlaan (voorzitter HBD), Peter Bosmans (voorzitter Samen Sterk), Ank Franssen (voorzitter HBV Loon op Zand), Petra Mols (voorzitter HVOW), Hassan Najja (directeur bestuurder Casade)