Belanghebbenden

Casade betrekt haar belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties en gemeenten, bij de beleidsvorming. Ook maken we prestatieafspraken met elkaar.

Huurders

Op beleidsniveau voert Casade overleg met vier lokale huurdersbelangenverenigingen en de overkoepelende Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). In een samenwerkingsovereenkomst hebben we vastgelegd hoe dat gaat.

Gemeenten

De drie gemeenten (Dongen, Loon op Zand en Waalwijk) zijn belangrijke partners voor Casade. We werken op diverse niveaus samen. De prestatieafspraken 2024-2028 tussen de gemeenten en Casade vormen de basis voor die samenwerking. De huurdersorganisatie is hier ook een belangrijke partij in.