Er is een tijd van komen…

Op 1 september komt er een nieuwe bestuurder bij Casade. Hassan Najja zal zich vanaf die dag met hart en ziel inzetten voor de volkshuisvesting in de Langstraat. Met de nieuwe bestuurder, komen er ook weer nieuwe ideeën de organisatie en de regio binnen. En dat is goed nieuws. Ook waar het goed gaat, is het belangrijk om in beweging te blijven.

In de oudheid waren er al Griekse filosofen die wisten: alles stroomt en niets blijft hetzelfde. Dat is zo en dat is ook goed. Gelukkig verandert niet alles iedere dag. Maar nog gelukkiger: de natuur, de mensen en de dingen zijn wel altijd in beweging. Of in ontwikkeling, als je dat een mooier woord vindt.

Ook voor organisaties geldt dat ze altijd in beweging zijn. Een organisatie is immers niet anders dan een samenspel van een aantal mensen die een bepaald doel delen, en die daarover wat afspraken hebben gemaakt.

Laat ik naar Casade kijken: In de 12,5 jaar dat ik nu bij Casade werk, is er veel veranderd. Niet in de doelstelling: we staan nog steeds voor het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die niet al te veel geld hebben. We doen dat in de regio die we met liefde “onze regio” noemen: de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.

Maar binnen die doelstelling is er wel heel veel veranderd: woningcorporaties (en daarmee de huurders) werden in de tang genomen door de Rijksoverheid die een torenhoge extra belasting oplegde, de zogenaamde verhuurdersheffing. Daardoor konden we veel minder investeren in de samenleving dan ons lief was. Na jaren van veel strijd ging die belasting onlangs gelukkig weer van tafel. Daarmee kwam dus weer meer geld vrij om in het opknappen en bouwen van huizen te stoppen.

In dat bouwen en verbouwen is de afgelopen jaren duurzaamheid veel hoger op de agenda komen staan. Omdat we zien dat we het klimaat naar de knoppen helpen als we ons gedrag (dus ook onze manier van bouwen en wonen) niet aanpassen. En omdat verduurzaming voor de huurders leidt tot een lager energieverbruik. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

We hebben ook veel zien veranderen onder de huurders van onze woningen. Verhoudingsgewijs verhuren we steeds meer aan ouderen. En steeds meer aan één- en tweepersoons huishoudens. De regels om te verhuren aan mensen met een wat hoger inkomen zijn een stuk strenger geworden. En we bieden meer dan vroeger huisvesting aan mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. En ook aan mensen die voorheen in een beschermde woonvorm woonden, maar nu met wat begeleiding zelfstandig gaan wonen. Dat is goed en onze maatschappelijke opdracht. Maar het brengt ook weer nieuwe vragen met zich mee over wonen, samenleven en begeleiding.

En dan heb ik het nog niet gehad over alle veranderingen in de technologie, in het gebruik van social media, in de arbeidsmarkt en noem maar op.
In al die veranderingen toont Casade zich een heel actieve en betrokken partner. Natuurlijk moeten ook wij soms wennen, en we maken fouten, maar we zetten ons – samen met onze maatschappelijke partners en de gemeenten - steeds volop in om alle veranderingen om te zetten in nog betere dienstverlening en nog beter wonen voor onze huurders en woningzoekenden. Zo hoort het ook.

Met trots zeg ik dat de tijd van komen voor Hassan Najja goed is. Hij kan op zijn manier de ontwikkelingen verder begeleiden.

Bij een tijd van komen hoort ook een tijd van gaan. Voor mij is het vandaag mijn laatste werkdag bij Casade. Ik hoop dat wie mij kent weet dat ik me met alle liefde die ik in mij heb, heb ingezet voor deze mooie club en deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik draag het stokje vol vertrouwen over. Zelf heb ik de leeftijd dat ik rustiger aan mag gaan doen. In de Eerste Kamer blijf ik mijn bijdrage leveren, daarnaast hoop ik heel veel meer tijd te krijgen voor mijn familie en vrienden en om veel te gaan lezen.

Het was een groot voorrecht om deze rol te mogen vervullen. Een gemeend “dank je wel” voor iedereen die met me op is getrokken en dit mee mogelijk heeft gemaakt. Het ga je heel goed!

 

Roel van Gurp