Persbericht: Casade bouwt één centraal kantoor in Kaatsheuvel

Op de plek van haar oude kantoor aan de Jan de Rooijstraat 43 in Kaatsheuvel bouwt wooncorporatie Casade een nieuw kantoor. Daar werken straks alle medewerkers samen en ontvangen zij ook huurders en andere bezoekers. Voor de twee huidige kantoren in Dongen en Waalwijk onderzoekt de corporatie mogelijkheden om woningen te realiseren. De sloop van het oude kantoor start komend najaar. Als alles meezit verhuist Casade in het voorjaar van 2024 naar het nieuwe kantoor.

Betere samenwerking en dienstverlening
Op dit moment werken de 135 medewerkers van Casade verspreid over drie locaties in Dongen en Waalwijk. Door vanuit één centraal kantoor te werken, wil de corporatie de samenwerking en dienstverlening verbeteren. De locatie in Kaatsheuvel ligt midden in het werkgebied van Casade. Voor haar huurders blijft Casade op allerlei manieren actief in de wijk.

Planning
Binnenkort krijgen de direct omwonenden van de locatie de gelegenheid om de bouwplannen van Casade te bekijken. De huurdersbelangenvereniging en de Raad van Commissarissen zijn al meegenomen in de plannen. Nadat het vergunningtraject eind dit jaar is afgerond, informeert Casade uitgebreid haar huurders en andere belanghebbenden. Na de sloop van het oude kantoor, start de nieuwbouw in de loop van 2023. De verhuizing naar het nieuwe kantoor staat gepland in het voorjaar van 2024.