Social return

Wat je investeert in de maatschappij, dat krijg je vanzelf terug. Dat is één van de achterliggende gedachten bij Social Return On Investment (SROI). Casade startte enige tijd geleden met de social returnaanpak. Dit deden wij vanuit ons streven om niemand aan de kant te laten staan. Met onze aanpak willen we werkzoekende talenten kansen bieden op werk.

Hoe is onze social returnaanpak?

Bij Casade betekent social return dat leveranciers een deel van de opdracht die ze voor ons uitvoeren, gebruiken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen of werkervaring te laten opdoen. Zo zorgt Casade er via het social returnproject voor dat leveranciers in een aanbestedings- en inkooptraject deze mensen een kans geven om werkervaring op te doen. Hierbij kunt u denken aan het inhuren van iemand met een beperking, iemand uit de bijstand of een langdurig werkloze.

Waarom werkt Casade met social return?

Social return is onderdeel van één van de pijlers van Casade; niemand aan de kant. Veel mensen staan om diverse redenen aan de zijlijn. Casade wil deze mensen via haar eigen organisatie of partners mogelijkheden bieden om werk- en leerervaring op te doen. Het effect dat we hiermee willen bereiken is dat mensen stijgen op de ‘participatieladder’. De participatieladder geeft aan in hoeverre iemand meedoet in de samenleving.
Door mensen met een uitkering werk- en leerervaring te geven, groeit hun CV. Hiermee vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast stijgt hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, doordat zij meedoen in de samenleving en niet meer afhankelijk zijn van maatschappelijke bijdragen. Kortom: social return vergroot de kans op werk én permanente uitstroom uit de uitkering!

Wat doet Casade zelf aan social return?

Casade is een groot voorstander van social return. Bij onze organisatie zijn ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief. Daarnaast nemen wij regelmatig tijdelijk een aantal jonge mensen in dienst die laaggeschoold zijn. Zij krijgen werkervaring via gastheerschap en licht administratief werk. Via ons netwerk of in onze wijkpunten en locaties geven we mensen werkervaring. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of een leerwerkplek.

Informatie

Wilt u in aanmerking komen voor een social return werkplek? Of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Norbert Broers via n.broers@casade.nl of (0416) 72 51 75.

Bent u een leverancier of opdrachtnemer van Casade en hebt u vragen of ideeën over social return? Neem dan contact op met Michiel van Amelsfort, m.v.amelsfort@casade.nl of (0416) 72 52 50.