Midden-Brabantse corporaties slaan handen ineen voor biobased isoleren

De Midden-Brabantse woningcorporaties Tiwos, Casade en Leystromen gaan biobased isolatiematerialen vaker toepassen bij onderhoud en nieuwbouw. De corporaties ondertekenen 1 juli 2024 een commitmentverklaring die deze ambitie vastlegt. Eerder committeerden zich al 28 Brabantse corporaties, wat het totaal op 31 Brabantse corporaties brengt: uniek in Nederland.

De woningcorporaties willen de impact op het milieu van bouwmaterialen flink verlagen door over te stappen op biobased isolatiematerialen. Dat zijn materialen die gemaakt zijn van planten zoals graanstro, vlas of hennep, veelal van de eigen Brabantse bodem. De toepassing van biobased isolatiemateriaal in daken en muren wordt stapsgewijs uitgebreid in de jaren die volgen. Dit gebeurt bij zowel onderhoud als nieuwbouw in de periode 2024-2028.

Verandering ontstaat door het anders te doen. Met deze commitmentverklaring zeggen we gezamenlijk: “wij willen dit, wij gaan ermee aan de slag. We zetten allemaal stappen richting volledig biobased bouwen of renoveren."

Bestuurders ondertekenden de verklaring
De directeuren van Tiwos, Casade en Leystromen ondertekenden de verklaring

Samenwerking in de regio
De inzet is om zoveel mogelijk plantaardig materiaal van de Brabantse boeren toe te passen als isolatiemateriaal. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld het inblazen van stro of het toepassen van kalkhennep of hennep-isolatiewol. In Midden-Brabant bieden Midpoint Brabant, Rabobank en Building Balance hulp bij het opzetten van de ‘van land tot pand’ ketens.  

Bijdragen aan de oplossing
Honderdduizenden woningen, van woningcorporaties en van particulieren, moeten geïsoleerd worden de komende jaren. De noodzaak is dus groot om de impact van de bouwsector op het milieu te verlagen. De meest duurzame manier, is om over te stappen op biobased bouwmaterialen. Planten slaan CO2 op in de groeifase en door ze als isolatiemateriaal te gebruiken blijft die CO2 langdurig gevangen in het materiaal. Op die manier kan de bouwsector in plaats van onderdeel van het probleem te zijn, bijdragen aan de oplossing voor milieuvervuiling. En tegelijkertijd perspectief bieden aan agrariërs, die de lokale teelt van de gewassen voor biobased materialen verzorgen.

Prettiger wonen met biobased isolatie
Het gebruik van hernieuwbare of circulaire materialen is niet alleen goed voor het beperken van grondstoffenverbruik of uitstoot. De materialen houden het huis niet alleen warm in de winter maar zorgen er ook voor dat zomers de warmte langer buiten blijft dan bij traditionele materialen. Daarnaast zorgt de juiste toepassing en de eigenschappen van biobased materialen ervoor dat het huis ‘kan ademen’. Zo wordt de hoeveelheid vocht en de luchtkwaliteit binnenshuis beter.