Uw privacy en Casade

Om u een goede woning en een prettig thuis te kunnen geven, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens. Wij geven duidelijk aan welke gegevens wij opslaan en gebruiken deze alleen in het belang van u als woningzoekende of huurder. We doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens ook echt privé te houden en we houden ons daarbij aan de voorgeschreven wetgeving.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij
Dat zijn op de eerste plaats gegevens waarmee wij u als huurder kunnen identificeren. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Maar we hebben ook gegevens nodig voor het verhuren van de woning. Denk daarbij aan inkomensgegevens en financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

Wanneer worden persoonlijke gegevens opgeslagen
In ieder geval hebben wij in de volgende situaties uw gegevens nodig:

  • bij het toewijzen van een woning;
  • bij het uitvoeren van de huurovereenkomst;
  • bij het beheren en onderhouden van woningen;
  • bij het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
  • bij het uitoefenen van samenwerkingsverbanden op het gebied van de leefomgeving, bijvoorbeeld met de gemeente, politie of welzijnsorganisaties;
  • bij het innen van vorderingen, het doen van betalingen en het monitoren van betaalgedrag;
  • bij het uitoefenen of toepassen van andere wetten die de overheid aan ons oplegt.

Aan wie kunnen wij persoonlijke gegevens doorgeven
Wij wisselen geen persoonlijke gegevens uit voor commerciële doeleinden. Gegevens wisselen we alleen uit met een andere partij als dit noodzakelijk is in bovengenoemde situaties.

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens
Wij beschermen uw gegevens en die van onszelf. Hiervoor gebruiken we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo slaan we uw gegevens op in een beveiligde database. Als we uw gegevens uitwisselen met een leverancier dan maken wij goede afspraken over de beveiliging van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, waarbij we de volgende richtlijnen hanteren:

 

Gegevens

Bewaartermijn

Gegevens over het inkomen voor het toewijzen van een woning

2 jaar (verwijdering na accountantscontrole)

Gegevens over onrechtmatig handelen en hinderlijk gedrag in het kader van de leefomgeving

2 jaar na het sluiten van het dossier

Informatie voor identificatie en contact

2 jaar na beëindiging huurovereenkomst

Financiële informatie

7 jaar na beëindiging huurovereenkomst

Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we uw gegevens zonder u voorafgaand te informeren. Lees er meer over in het beleid bewaartermijnen.

Inzage en correctie
U heeft natuurlijk als eigenaar van de gegevens het recht om gegevens die wij over u hebben in te zien. U kunt ons ook foutieve en onvolledige gegevens laten verwijderen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het contactformulier privacyrechten.

Vragen of opmerkingen
Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met Ruud van Oudhuizen via 0416-725208 of r.v.oudhuizen@casade.nl.

 

De exacte juridische beschrijving over hoe Casade omgaat met uw privacy leest u in het privacyreglement