Hoe gaan we met elkaar om?

Het komt gelukkig weinig voor dat onze medewerkers agressief door huurders of bezoekers worden behandeld of bedreigd. Maar als het gebeurt, is het altijd één keer teveel.

Agressie en geweld tegen onze medewerkers accepteren wij niet. Iemand die op deze manier zijn ontevredenheid uit, beseft vaak niet wat dit met onze medewerker doet. Voor een medewerker is iedere vorm van agressie of geweld een nare ervaring.

Agressie is niet toegestaan
Wij doen er alles aan om agressie te voorkomen. We kijken scherp naar ons eigen gedrag en we vragen onze huurders om dat ook te doen. Wij begrijpen emoties, maar hebben geen begrip voor agressie en geweld. Laten we elkaar houden aan de normen en waarden die gewoon zijn in ons land.

Afspraken

  • U behandelt ons met respect. Wij behandelen u ook met respect.
  • U komt uw afspraken na. Dat doen wij ook. Kunnen we een afspraak echt niet nakomen? Dan laten we u dat tijdig weten. We vertellen erbij waarom het niet kan. Van u verwachten wij hetzelfde.
  • U bezoekt onze woonpunten niet als u onder invloed van alcohol of drugs bent. U bent ook niet onder invloed van alcohol of drugs als wij bij u thuis komen.
  • U benadert onze medewerkers niet agressief.

Dit vinden wij agressief gedrag:

  • schelden
  • bedreigen
  • vernielingen aanrichten
  • geweld gebruiken
  • kleinerende, minachtende of discriminerende opmerkingen maken

Deze afspraken gelden in onze woonpunten en in de woonomgeving van onze huurders. Maar ook aan de telefoon, in mail en op social media.

Maatregelen
Wij nemen maatregelen bij agressief gedrag. Wat dit inhoudt, hangt af van de situatie. Agressieve mensen krijgen een brief van ons, waarin we aangeven dat we agressie niet accepteren. Ook kunnen we besluiten dat we alleen nog schriftelijk met u communiceren en niet meer telefonisch of in de woonpunten. Bovendien registreren we agressief gedrag en zo nodig doen we melding of aangifte bij de politie.