Geschillencommissie Midden-Brabant

Heeft u een klacht ingediend bij ons en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u in overleg met ons niet tot een oplossing van het probleem? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Midden-Brabant. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten op een eerlijke en open manier.

Het reglement van de Geschillencommissie Midden-Brabant leest u hier.

Veel gevraagd over Geschillencommissie Midden-Brabant

Hoe dien ik een geschil in bij de Geschillencommissie?

Algemeen

Heeft u een klacht bij ons ingediend, maar komen we samen niet tot een oplossing? U kunt dan uw geschil indienen bij de Geschillencommissie Midden-Brabant.

Gebruik hiervoor het contactformulier op de website van de Geschillencommissie.

Ik heb mijn klacht ingediend bij de Geschillencommissie. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De Geschillencommissie Midden-Brabant is een onafhankelijke commissie. Zij heeft de taak uw klacht te beoordelen en vervolgens advies uit te brengen aan het bestuur van Casade.

De Geschillencommissie vergadert maandelijks. U ontvangt het besluit na de eerstvolgende vergadering.

Meer informatie leest u op de website van de geschillencommissie. Het reglement leest u hier.

Wat zijn de contactgegevens van de Geschillencommissie?

Algemeen

De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie Midden-Brabant
Postbus 488
5000 AL Tilburg

www.geschillen-commissie.nl

Met welke geschillen kan ik terecht bij de Geschillencommissie?

Algemeen

Een geschil kan over heel diverse onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die niet naar tevredenheid is verlopen, maar ook over de wijze waarop u door medewerkers of het management van Casade bent behandeld. 
 
Meer informatie over het indienen van een geschil leest u op de website van de Geschillencommissie Midden-Brabant. Het reglement leest u hier.