Voorrang en urgentie

In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u urgentie aanvragen via de Urgentie Commissie Brabant. Alle informatie over de commissie, voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op urgentie-commissie.nl

Veel gevraagd over Voorrang en urgentie

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Neem contact op met de gemeente en leg uw situatie uit. Misschien kunt u een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet is erop gericht dat iedereen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken hebt. Daarom kijkt de gemeente in zo'n geval altijd eerst of de woning binnen een bepaald budget aangepast kan worden.

Als aanpassing van uw woning niet mogelijk is kan de gemeente besluiten een Wmo-verhuisadvies af te geven. Met een verhuisadvies krijgt u voorrang op woningen die voldoen aan de eisen van dit verhuisadvies. Zijn er meerdere kandidaten? Dan krijgt degene met het oudste verhuisadvies de woning als eerste aangeboden.

Let op: Een verhuisadvies is alleen bedoeld voor iemand die onvoorzien door ergonomische problemen niet meer in de woning kan blijven wonen, of dat dit alleen nog lukt na een grote, dure woningaanpassing. Het is dus niet bedoeld voor senioren die al lange tijd beperkingen hebben, maar hier niet op hebben ingespeeld door zich in te schrijven, te sparen voor een traplift etc.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning bij Casade?

Algemeen

Bent u door bepaalde omstandigheden zeer dringend op zoek naar (andere) woonruimte? In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u in aanmerking komen voor urgentie.
U kunt urgentie aanvragen via de Urgentie Commissie Brabant. Alle informatie over de commissie, voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op urgentie-commissie.nlIk wil met iemand van Casade praten over urgentie. Kan dit?

Algemeen

Uiteraard kunt u met iemand van ons praten als u uw verhaal kwijt wilt. U kunt dan een afspraak maken voor een adviesgesprek. Maar urgentie vraagt u uiteindelijk aan bij de  Urgentie Commissie Midden Brabant. Dit is een onafhankelijke commisssie en die beoordeelt deze urgentieaanvragen. Casade is hier geen partij in.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning bij Casade krijgen?

Algemeen

Nee, voor noodopvang kunt u terecht bij andere instellingen. U kunt contact opnemen met SMO Traverse via telefoonnummer 013 205 5100, of kijk op de website van SMO Traverse.

U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende op www.woninginzicht.nl. U krijgt geen urgentie.

Wat betekent stadsvernieuwingsurgentie (SVU)?

Algemeen

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte binnen Casade. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij www.woninginzicht.nl. Wij geven u dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder urgentie.

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Algemeen

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op www.woninginzicht.nl.

Ik ben net gescheiden, heb de zorg voor een minderjarig kind en heb geen woonruimte. Kan ik voorrang krijgen op een woning?

Algemeen

U kunt bij Woning in Zicht extra inschrijfduur aanvragen als u uw woning moet verlaten omdat u en uw partner uit elkaar zijn én u de zorg heeft over één of meer minderjarige kinderen. Woning in Zicht beoordeelt uw aanvraag. Als zij akkoord gaan, dan wordt uw inschrijfduur aangevuld tot het gemiddelde van alle ingeschreven woningzoekenden bij Woning in Zicht.

U kunt online een aanvraag doen bij Woning in Zicht.