Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt altijd voor 1 mei een brief met uw nieuwe huurprijs. 

2024: huren worden met gemiddeld 4,73% verhoogd 
De overheid heeft bepaald dat de huren van sociale huurwoningen in 2024 verhoogd mogen worden met maximaal 5,3%. Casade verhoogt de huren met gemiddeld 4,73%. De meeste huren worden met 5,3% verhoogd. Een aantal huurders krijgt minder huurverhoging. Sommige servicekosten en de energieprestatievergoeding (EPV) worden per 1 juli ook verhoogd. Ook voor u? Dit leest u in de brief die u voor 1 mei ontvangt hierover.

Kunt u de brief niet openen in Mijn Casade?
Op dit moment hebben we technische problemen met Mijn Casade. We werken aan een oplossing. Kunt u de brief niet openen? Stuur dan een mail naar info@casade.nl. Vermeld uw adres in de mail. We sturen u de brief over de huurverhoging dan toe. Sorry voor het ongemak!

In overleg met de SHC 
De huurdersorganisatie SHC heeft zich sterk gemaakt om de huren minder te laten stijgen dan wettelijk toegestaan is. Hieruit is het resultaat van gemiddeld 4,73% huurverhoging voor 2024 gekomen. De SHC stelde voor om de huren van sommige huurders minder te verhogen. Daardoor houden ongeveer 8.900 woningen een huurprijs onder € 697,07.
 
Heeft u moeite met het betalen van uw huur? 
We begrijpen goed dat een huurverhoging geen fijn bericht is. Heeft u moeite met het betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. We vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van team huurincasso kijken heel graag samen met u naar een oplossing. Bel hiervoor gratis naar 0800 55 222 22. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Hoe dien ik een bezwaar in tegen de huurverhoging?

Algemeen

Bezwaar maken werkt zo:

  • Ga naar Controleer de Huurverhoging en beantwoord alle vragen.
  • Daarna ziet u of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. En of het voor u zinvol is om bezwaar te maken. 

Bezwaar maken heeft echt alleen zin als het voorstel niet voldoet aan alle wettelijke eisen. De Huurcommissie kan u kosten in rekening brengen als uw bezwaar niet toegewezen wordt. 

Huurcommissie
Heeft u bezwaar aangetekend maar komen we er samen niet uit? Dan vragen we de Huurcommissie om een uitspraak. Als u gelijk krijgt, dan wordt uw huur niet of minder verhoogd. Wij betalen in dat geval de kosten voor de Huurcommissie. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht betalen, net als de kosten van € 25 voor de Huurcommissie.

Waarom krijg ik een huurverhoging?

Algemeen

De huuropbrengsten zijn voor ons erg belangrijk. Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.

Ik kan mijn huur niet op tijd betalen. Wat nu?

Algemeen

Heeft u moeite met het betalen van uw huur? Neem dan vooral contact met ons op. We vinden het erg belangrijk om u te helpen. Onze collega's van team huurincasso kijken graag samen met u naar een oplossing. Neem gerust contact op via huurincasso@casade.nl of 0800 55 222 22.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Algemeen

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid. Voor 1 mei ontvangt u een brief met het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging. Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huurprijs.

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u voor 1 mei een brief over de huurverhoging. Hierin leest u wat uw nieuwe huurbedrag per 1 juli wordt.

Ik heb huurverhoging gehad. Krijg ik nu een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs?

Algemeen

Nee, u krijgt alleen een huurovereenkomst bij het ondertekenen van uw contract. U kunt de brief over de huurverhoging bij uw huurovereenkomst bewaren.

Hoe zit het met huurverhoging en huurtoeslag?

Algemeen

Casade geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingdienst. U ontvangt van de Belastingdienst bericht over uw nieuwe huurtoeslag. U hoeft dus niets te doen.

Let op: de Belastingdienst past uw huurtoeslag nog niet direct aan!
Uw maandelijkse toeslag blijft dus voorlopig hetzelfde. De Belastingdienst verwerkt de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari van het volgende jaar. Voor vragen hierover kunt u kijken op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Ontvangt u geen huurtoeslag? Kijk dan of u er misschien toch recht op heeft
Veel huurders ontvangen geen huurtoeslag, terwijl ze er wel recht op hebben. Huurtoeslag hangt af van uw inkomen en het huurbedrag dat u betaalt. Op www.toeslagen.nl (website van de Belastingdienst) kunt u alles lezen over huurtoeslag. Ook kunt u hier eenvoudig een berekening maken of direct huurtoeslag aanvragen. 

Wat is Geldfit?

Algemeen

Grip op uw geld. Komt u moeilijk rond? U bent niet de enige! Casade en Geldfit werken samen om u te helpen met uw geldzaken. Geldfit kan u helpen om uw geldzaken 'fit' te krijgen of te houden.   
  
Gratis en onafhankelijk advies 
Op www.geldfit.nl/casade krijgt u gratis advies dat past bij uw financiële situatie. Ook krijgt u tips over welke organisaties u bij uw geldzaken kunnen helpen. Deze organisaties vindt u bij u in de buurt.  
 
Geldfit werkt niet voor bedrijven of de overheid. Zij maken geen winst en het is gratis te gebruiken. Ook hoeft u uw naam niet op te geven en ze slaan uw gegevens niet op. U zit dus nergens aan vast. 
  
Zo werkt Geldfit
Ga naar www.geldfit.nl/casade
Start de Geldfit-test of lees informatie  
Heeft u liever contact met een medewerker van Geldfit? U kunt bellen en chatten.  
Geldfit is gratis en anoniem. U krijgt tips, tools en informatie en een overzicht van hulp bij u  in de buurt.  
 
Geldfit denkt met u mee 
Wilt u graag met iemand praten over uw situatie? Bel dan gratis en anoniem met  
0800 8115. Een medewerker van Geldfit luistert naar uw verhaal en denkt met u mee.  

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen naar een ander huis, gelden de inkomensregels ook voor u.

Verhoogt Casade de huren inkomensafhankelijk?

Algemeen

Nee, wij maken geen gebruik van de mogelijkheid om inkomensafhankelijk de huur te verhogen.

Mijn woning heeft gebreken en toch krijg ik huurverhoging. Hoe kan dat?

Algemeen

Als iets in uw woning niet goed of kapot is, lossen we dit op. Daarnaast onderhouden we uw woning volgens planning. Dit staat allemaal los van de huur die u ons betaalt; het is ons werk.
Met de huur die huurders betalen, investeren wij in de woningen van morgen. We betalen het onderhoud, we bouwen nieuwe woningen en we maken onze woningen duurzamer. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede woningen hebben. Net als voor gezinnen stijgen ook voor ons jaarlijks de kosten. Dat is de reden dat wij een huurverhoging vragen.

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer ik huurgewenning heb?

Algemeen

Ja, dit kan. De huurgewenning is berekend bij het aangaan van uw huidige huurcontract. Daarna kan de huur door ons verhoogd worden. De huurgewenning die we met u hebben afgesproken, blijft hetzelfde, en elk jaar wordt dit bedrag een beetje lager. Deze afspraak staat los van de jaarlijkse huurverhoging. 

Kan ik huurverhoging krijgen wanneer mijn woning wordt gesloopt?

Algemeen

Zodra het sociaal statuut sloop ingaat, krijgt u geen huurverhoging meer. 
Als er nog geen sociaal statuut sloop van kracht is, mogen wij de huur verhogen. 

Hoe wordt de Energieprestatievergoeding (EPV) jaarlijks verhoogd?

Algemeen

Als u een Nul-Op-De-Meter (NOM) woning van ons huurt, betaalt u ons elke maand een ‘EnergiePrestatieVergoeding’ (EPV). Dit bedrag compenseert deels de extra kosten die we maken om een NOM woning te bouwen, zodat deze de energie opwekt die we beloven.

De EPV verhogen we ieder jaar met een percentage dat door de overheid wordt bepaald. De overheid volgt hier jaarlijks het inflatiecijfer van het vorige kalenderjaar. Voor 2023 was het inflatiecijfer 3,8%. Dit betekent dus dat de EPV in 2024 met 3,8% wordt verhoogd. 

Ik heb huurverlaging gehad in 2023, maar krijg nu toch een huurverhoging. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag. De overheid heeft bepaald dat u geen huurverhoging mag krijgen in het kalenderjaar dat u huurverlaging kreeg. U kreeg huurverlaging in 2023. In dat jaar heeft u dus ook geen huurverhoging gekregen.