Integriteit

Onze huurders en onze omgeving moeten er op kunnen rekenen dat wij ons aan wetten en regels houden, maar ook dat wij ons integer en fatsoenlijk gedragen.

Daar gaan wij van uit, maar we willen het ook beschrijven en vastleggen. In de Integriteitcode staat wat Casade onder integriteit verstaat en hoe we daarmee omgaan.

Het zijn vaak de medewerkers zelf die het eerst in de gaten hebben dat er iets scheef zit bij een organisatie. Vaak kan dat eenvoudig opgelost worden via goed overleg. Maar als het gaat om ernstige feiten of verdenkingen, dan is het belangrijk dat medewerkers weten hoe, waar en met welke garanties zij dat kunnen melden. Daarom heeft het bestuur een Klokkenluiderregeling vastgesteld.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U kunt het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties inschakelen als u vindt dat Casade de wet heeft overtreden. Bijvoorbeeld als u ons verdenkt van fraude of zelfverrijking. U kunt dit ook anoniem melden.