Beschermde diersoorten

Bouwen of verbouwen? Casade denkt ook aan de beestjes!

Bij het bouwen, verbouwen en slopen van onze huizen hebben wij ook te maken met de natuur. Zo moeten we bijvoorbeeld altijd rekening houden met een aantal beschermde diersoorten. Daarvoor gelden strenge regels waaraan we moeten voldoen vanuit de Wet Natuurbescherming. Dat moeten we niet alleen, maar dat vinden we vanuit duurzaamheid ook heel belangrijk. 

Beschermde diersoorten in onze wijken en buurten? 
De beschermde diersoorten die in onze wijken en buurten verblijven zijn vleermuizen, gierzwaluwen en huismussenDeznestelen zich vaak in muren of onder daken van woningen. En daar mogen we dan niet zomaar aan gaan verbouwen. Eerst moeten we zorgen dat de beestjes een andere plek krijgen.

Vleermuis
Gierzwaluw

Soortenmanagementplan (SMP) 
Voor een goede omgang met beschermde diersoorten schreven we een zogenoemd soortenmanagementplan (SMP). In dit plan staat welke maatregelen we nemen om deze dieren te beschermenZo maken we nestvoorzieningen bij al onze toekomstige nieuwbouwwoningen en woningverbeteringen. Dit doen we bijvoorbeeld in de gevels en onder de daken. En tijdens het broedseizoen werken we niet in de buurt van nestvoorzieningen.

Ontheffing Wet natuurbescherming = betere planning projecten 
Met het SMP kregen we van de provincie Noord-Brabant een algemene ontheffing op de Wet natuurbescherming. Als we ons houden aan dit plan en aan de voorwaarden in de algemene ontheffing, hoeven we voortaan niet meer voor elk bouwproject apart een ontheffing aan te vragen. Hierdoor kunnen we onze projecten beter plannen. Dit bespaart tijd én we kunnen onze duurzame doelen sneller halen.

Meten en blijven controleren 
We onderzochten en noteerden hoeveel bedreigde dieren er rondom onze woningen verblijven. Deze nulmeting was nodig om te weten of onze maatregelen om deze beestjes te beschermen, effect hebben. We blijven dan ook regelmatig controleren of het aantal vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen weer toeneemt!