Energielabel

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Een woning met een A-label is het meest energiezuinig. De woning is dan goed geïsoleerd en stoot weinig CO2 uit. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de energie-index.

Veel gevraagd over Energielabel

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Een minimale eis voor energiezuinigheid is er alleen voor nieuwbouwwoningen, die moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen zijn er geen eisen. Ons doel is om in 2023 de woningen van Casade gemiddeld op energie-index 1,35 (voorheen label B) te brengen. Helaas betekent 'gemiddeld label B' dat er ook nog steeds woningen zijn met een slechter label. Wij doen ons best om juist die woningen in de komende jaren te verbeteren en energiezuiniger te maken.

Waarom komt er iemand van Casade langs om een energielabel op te nemen?

Algemeen

Het energielabel heet tegenwoordig energie-index. Wij zijn verplicht om iedere 10 jaar de energie-indexen van onze woningen te vernieuwen en controleren. Een gecertificeerd inspecteur bezoekt hiervoor een aantal woningen om een goed beeld te krijgen. Dat kan een inspecteur zijn van Casade of van een adviesbureau. Als er een inspecteur bij u langs komt, krijgt u vooraf van Casade een brief met de aankondiging van dat bezoek.

Een medewerker van Casade die bij u langs komt, kan zich altijd identificeren. Vraag gerust naar het legitimatiebewijs om zeker te weten wie u binnen laat.

Wat is een energie-index?

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 wordt de energiezuinigheid van een woning aangegeven met een getal: de energie-index. Deze ligt tussen 3,7 en 0,6. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning.

Eerder werd de energiezuinigheid uitgedrukt in de letters A t/m G. Dat heette het energielabel. G is het minst zuinig en A het zuinigst. De rekenmethode voor het energielabel en die van de energie-index zijn niet met elkaar te vergelijken.

Waar worden de energie-index en het energielabel voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn mede bepalend voor het aantal huurpunten van uw woning. De huurpunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals oppervlakte en de WOZ-waarde van de woning. Het aantal huurpunten bepaalt de maximale huurprijs die Casade mag vragen. Casade gebruikt de gegevens van het energielabel ook om te bepalen met welke werkzaamheden we uw woning energiezuiniger kunnen maken in de toekomst.