Energielabel

Een energielabel geeft aan wat de energiebehoefte van een woning is. Het gaat om energie die nodig is voor het verwarmen, ventileren en opwarmen van water. Een woning met een A++++-label is het meest energiezuinig. De woning is dan erg goed geïsoleerd en stoot geen CO2 uit. Bijvoorbeeld een Nul-Op-de-Meter woning. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. Uw energielabel geeft inzicht in de warmtevraag van uw huis. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld huishouden.

Veel gevraagd over Energielabel

Wat is het energielabel van mijn woning?

Algemeen

U vindt al deze informatie op de website https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/. Hier leest u wat het energielabel van uw woning is en hoe lang deze nog geldig is. Als een energielabel is geregistreerd, blijft deze 10 jaar geldig.

In de afgelopen jaren zijn de regels om een energielabel te berekenen, wel drie keer veranderd. Het kan daarom zijn dat het label van uw woning verandert, terwijl er niks aan uw woning verandert. Dat heeft met de rekenmethode te maken. Het hangt er ook vanaf wanneer de woning het energielabel gekregen heeft. Casade is continu bezig met het actualiseren van de energielabels. Ook na een woningverbetering wordt het energielabel opnieuw vastgesteld en geregistreerd. Het kan eventjes duren voordat het energielabel geregistreerd is.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Algemeen

Alle nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit voor energiezuinigheid. Bestaande woningen mogen vanaf 2028 geen E, F, of G label meer hebben. We zijn volop bezig om die woningen in de komende jaren te verbeteren en energiezuiniger te maken. Maar we kunnen alleen niet alle woningen tegelijk aanpakken. Meer daarover leest u op de pagina’s over plannen voor uw huis.  

Waarom komt er iemand van Casade langs om een energielabel op te nemen?

Algemeen

Wij zijn verplicht om iedere 10 jaar de energielabels van onze woningen te vernieuwen en controleren. Een gecertificeerd inspecteur bezoekt hiervoor een aantal woningen om een goed beeld te krijgen. Dat kan een inspecteur zijn van Casade of van een adviesbureau. Als er een inspecteur bij u langs komt, krijgt u vooraf van Casade een brief met de aankondiging van dat bezoek. 
 
Een medewerker van Casade of van het adviesbureau die bij u langskomt, kan zich altijd legitimeren. Vraag gerust naar het legitimatiebewijs om zeker te weten wie u binnenlaat. Of bel ons als u twijfelt! 

Wat is een energielabel of energie-index?

Algemeen

Een energielabel of energie-index laat de energiebehoefte van uw woning zien. Een woning met een A++++-label is het meest energiezuinig. Een woning met een G-label is het minst energiezuinig. De energie-index wordt aangegeven met een getal. Hoe kleiner het getal, hoe energiezuiniger de woning.  
 
Of uw woning een energielabel of energie-index heeft hangt af van de periode waarin dit voor uw woning is geregistreerd. Uw woning heeft altijd een energielabel. 

In de afgelopen jaren zijn de regels om een energielabel te berekenen, wel drie keer veranderd. Het kan daarom zijn dat het label van uw woning verandert, terwijl er niks aan uw woning verandert. Dat heeft met de rekenmethode te maken. Het hangt er ook vanaf wanneer de woning het energielabel gekregen heeft. Casade is continu bezig met het actualiseren van de energielabels. Ook na een woningverbetering wordt het energielabel opnieuw vastgesteld en geregistreerd. Het kan eventjes duren voordat het energielabel geregistreerd is. 

Waar worden het energielabel en de energie-index voor gebruikt?

Algemeen

Beide geven aan hoe energiezuinig een woning is. Ze zijn medebepalend voor het aantal woningwaarderingspunten van uw woning. De woningwaarderingspunten worden ook berekend op basis van andere zaken, zoals woonoppervlakte en de WOZ-waarde van de woning. Het energielabel of de energie-index heeft geen directe invloed op de hoogte van de huur die u betaalt. Casade gebruikt de gegevens van het energielabel ook om te bepalen met welke werkzaamheden we uw woning energiezuiniger kunnen maken in de toekomst.