Ongedierte

Heeft u ongedierte in uw woning of woonomgeving? Meestal moet u deze zelf bestrijden. Op internet vindt u tips of een professionele ongediertebestrijder. Veel bouwmarkten verkopen middelen om ongedierte te bestrijden.

Veel gevraagd over Ongedierte

Wat kan ik doen aan een wespennest in mijn tuin of aan mijn woning?

Algemeen

Wespennesten moet u zelf (laten) verwijderen. U kunt hiervoor middelen gebruiken die te koop zijn bij het tuincentrum of de bouwmarkt.

U kunt ook contact leggen met de bestrijdingsbrigade via De Bestrijdingsbrigade of een wespenbestrijder in uw gemeente.

Ik heb last van ongedierte in mijn huurwoning. Komen jullie langs voor de bestrijding hiervan?

Algemeen

Wij komen niet langs voor ongediertebestrijding. Als u last heeft van ongedierte moet u dit zelf bestrijden.

Enkele tips:

  • Ongedierte komt vaak af op etensresten. Houd uw woning schoon en laat geen eten rondslingeren.
  • Sluit verpakkingen van voedsel goed af of bewaar aangebroken verpakkingen in afsluitbare bussen of voorraadblikken.
  • Bij het tuincentrum en de bouwmarkt koopt u spullen om ongedierte te bestrijden.

Blijft u last houden van ongedierte? Neem dan contact op met een gespecialiseerde ongediertebestrijder zoals bijvoorbeeld De Bestrijdingsbrigade .De kosten zijn voor uzelf.

Wat kan ik doen aan muizen in mijn woning?

Algemeen

Muizen kunnen schade veroorzaken aan uw woning en voedselvoorraad. Ook kunnen ze ziektes veroorzaken. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat uw woning weer muisvrij wordt.

Het bestrijden van muizen moet u zelf doen. Muizen komen vaak af op etensresten. Let erop dat u uw woning schoonhoudt. Sluit verpakkingen van voedsel goed af of bewaar aangebroken verpakkingen in afsluitbare bussen of voorraadblikken. Om muizen te bestrijden, schaft u muizenvallen of gif aan.

Blijft u last houden van muizen? Meer informatie kunt u vinden via De Bestrijdingsbrigade.

Ik heb last van broedende vogels. Wat kan ik doen?

Algemeen

Het broedseizoen verschilt per vogelsoort. Als vogels broeden, mogen wij niets aan de woning doen waardoor de vogels gestoord worden. Behalve wanneer de volksgezondheid in gevaar komt. Bijvoorbeeld bij een nest in een rookgasafvoer. Dan kunt u ons bellen of online een melding doorgeven.

Heeft u last van een nest buiten het broedseizoen? Neem dan contact met ons op.

Er is overlast van muizen in het complex waar ik woon. Komt Casade daar voor langs?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met uw wijkbeheerder. Als er overlast is in het hele complex, komt hij of zij langs. Heeft u alleen overlast van muizen? Dan moet u zelf voor bestrijding zorgen.

Voor welk ongedierte of schimmel in de woning mag ik contact met jullie opnemen?

Algemeen

Als u last heeft van zwam, boktor of houtworm in de woning, neem dan contact met ons op.
Bij ander ongedierte moet u zelf voor bestrijding zorgen. 

Meer informatie kunt u vinden via De Bestrijdingsbrigade.

Wat kan ik doen aan ratten in mijn woning?

Algemeen

Ratten brengen ziektes over en veroorzaken veel schade. Het is dus van belang om ze direct te bestrijden. Dit regelt u zelf.

Ratten komen vaak af op voedingsmiddelen. Sluit voedingsmiddelen goed af en houdt uw keuken schoon.
Ratten planten zich snel voort en kunnen een plaag vormen. Meer informatie kunt u vinden via De Bestrijdingsbrigade.

In de algemene ruimte van mijn woongebouw zit ongedierte. Kunnen jullie hier iets aan doen?

Algemeen

Neem contact met ons op. De wijkbeheerder bekijkt de situatie, de oorzaak en de mogelijke oplossing.

Wat kan ik doen aan motmuggen/rioolvliegjes in mijn woning?

Algemeen

Motmuggen ofwel rioolvliegjes kunnen een signaal zijn voor een rioolprobleem zoals een verstopping of lekkage. Het kan ook zijn dat een kraan lange tijd niet is gebruikt.

U kunt zelf bestrijdingsmiddelen gebruiken die te koop zijn bij drogist, tuincentrum of bouwmarkt.

Of neem contact op met De Bestrijdingsbrigade.

Hoe voorkom ik mieren in mijn woning?

Algemeen

Mieren komen af op voedingsmiddelen. Let er daarom op dat u voedingsmiddelen goed afsluit en uw keuken schoonhoudt. U bestrijdt mieren met middelen die te koop zijn bij drogist, tuincentrum of bouwmarkt.

U kunt ook contact leggen met De Bestrijdingsbrigade.

Wat kan ik doen aan zilvervisjes in mijn woning?

Algemeen

Zilvervisjes komen vaak voor in vochtige en goed geïsoleerde woningen. Ook komen zilvervisjes af op stapels kranten en tijdschriften.

U moet zilvervisjes zelf bestrijden. Er zijn verschillende middelen bij tuincentrum en bouwmarkt te koop. Goed ventileren helpt ook in het voorkomen van zilvervisjes.

Blijft u last houden van ongedierte? Neem dan contact op met een gespecialiseerde ongediertebestrijder zoals bijvoorbeeld De Bestrijdingsbrigade. De kosten zijn voor uzelf.

Wat kan ik doen aan grasvliegjes in mijn woning?

Algemeen

Grasvliegjes lijken op het eerste oog sterk op fruitvliegen. Maar als je ze goed bekijkt zie je dat ze een gelige kleur hebben. Ze zijn ook niet op zoek naar etenswaren. Grasvliegen gaan in het najaar op zoek naar een plek om te overwinteren. Vaak gebeurt dit op de bovenste etages van hoge gebouwen. Door de enorme aantallen kan dit voor veel overlast zorgen op balkons en terassen van kantoor- en flatgebouwen. 

De enige oplossing is opzuigen met een stofzuiger. De vliegjes leven niet langer dan een week en gaan daarna dood.

Hoe voorkom ik slakken in mijn woning?

Algemeen

  • Slakken komen af op vocht. Ventileer daarom goed om ruimtes minder vochtig te maken.
  • Dicht alle gaten en kieren in de woning met kit.

U bestrijdt slakken met middelen die u koopt bij het tuincentrum of de bouwmarkt. De bestrijding regelt u zelf.

U kunt ook contact opnemen met De Bestrijdingsbrigade.

Wat kan ik doen aan naaktslakken in mijn woning?

Algemeen

Als u last heeft van naaktslakken moet u deze zelf bestrijden.
Bij het tuincentrum of de bouwmarkt koopt u middelen om ongedierte te bestrijden.

Blijft u last houden van naaktslakken? Neem dan contact op met een gespecialiseerde ongediertebestrijder zoals bijvoorbeeld De Bestrijdingsbrigade. De kosten zijn voor uzelf.

Wat kan ik doen aan kakkerlakken in mijn woning?

Algemeen

Kakkerlakken moet u zelf bestrijden. U koopt daarvoor middelen bij het tuincentrum of de bouwmarkt.
Kakkerlakken planten zich snel voort. Daarom is het belangrijk dat u snel actie onderneemt.

Verdere informatie vindt u bij De Bestrijdingsbrigade.

Wat kan ik doen aan vlooien in mijn woning?

Algemeen

U moet vlooien zelf bestrijden met middelen die u koopt bij tuincentrum of bouwmarkt.  
Woont u korter dan zes weken in uw woning? Dan zorgen wij voor de bestrijding.

U kunt ook contact leggen met De Bestrijdingsbrigade.