Overlast

Ervaart u overlast van uw buren? Laat de irritatie niet oplopen en ga zo snel mogelijk het gesprek aan. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Blijf met elkaar in gesprek en probeer uw klacht op een positieve manier te bespreken. Het resultaat is dat u beiden uiteindelijk prettiger woont in uw straat of wijk. Komt u er samen echt niet uit? Neem dan contact met ons op.

Veel gevraagd over Overlast

Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat de buren zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. U kunt afspraken maken die voor beiden goed werken.

Komt u er samen niet uit? Kijk dan eerst op de website van ContourDeTwern of buurtbemiddeling Loon op Zand voor hulp. Misschien kan dat een oplossing bieden. Is er sprake van ernstige overlast kunt u ook de politie inschakelen. 

Wat doen jullie na een overlastmelding?

Algemeen

Wij onderzoeken de melding. Als het nodig is kijken we op locatie en gaan we in gesprek met buren of omwonenden. Daarna nemen we contact op met de melder, om de uitkomsten van het onderzoek te delen.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Algemeen

Wij hebben een zero tolerance beleid. Dat betekent dat wij altijd een gerechtelijke procedure starten als we meer dan 5 gram hennep of meer dan 0,5 gram/ml andere drugs in een woning vinden. De huurder krijgt de mogelijkheid om zelf de huurovereenkomst op te zeggen. Doet de huurder dat niet, dan vragen we de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen. De kosten hiervan moet de huurder betalen. Als de rechter een vonnis heeft uitgesproken informeren wij de omwonenden over de situatie. 

Melden
Vermoedt u handel in, gebruik van en/of opslag van drugs in een van onze woningen? Meld ons dit dan zo snel mogelijk! Als u hier overlast van heeft, meld dit dan ook bij de politie. Ga niet zelf op onderzoek uit.
U kunt ook een melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Dat is een onafhankelijke organisatie die de melding beknopt en volledig anoniem doorgeeft aan de politie. Melden kan via www.meldmisdaadanoniem.nl of bel met  0800-7000.

Wat gebeurt er als jullie hennepkweek bij een huurder thuis ontdekken?

Algemeen

Als wij hennepkweek of een ander type productie van (soft-)drugs ontdekken, krijgt de huurder de mogelijkheid vrijwillig het huurcontract op te zeggen. Het kan daarom voorkomen dat u de huurder nog in de woning ziet omdat de woning niet direct wordt ontruimd. De woning wordt bijna altijd gesloten door de burgemeester. De woning is dan voor niemand toegankelijk voor een periode van 3 of 6 maanden.

Zegt de huurder de huurovereenkomst niet vrijwillig op? Dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen. De rechter wijst dit vonnis meestal toe. Als het vonnis is uitgesproken, informeren wij de omwonenden over de situatie. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Een veroordeelde huurder komt twee jaar niet meer in aanmerking voor een andere woning. 

Ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Algemeen

Meld dit bij de politie of Casade. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000.

Het kweken of bewerken van hennep is verboden in onze huurwoningen. Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dat wil zeggen dat we direct overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning als we meer dan 5 gram hennep of meer dan 0,5 gram/ml andere drugs in een woning vinden.

Wat gebeurt er als jullie de opslag van lachgas ontdekken?

Algemeen

De opslag van lachgas kan gevaarlijk zijn. Het is explosief. Daarom staan we de opslag van lachgas in huis niet toe.

Verbod
Sinds 1 januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat de handel, bezit en productie van lachgas voor recreatief gebruik vanaf dan verboden zijn. In sommige gemeenten geldt nu al een lokaal verbod.

Als we opslag, gebruik en/of handel van lachgas ontdekken in een woning van Casade starten we een gerechtelijke procedure. Net als bij hennep en andere drugs. De overlast die ontstaat door gebruik en/of aanloop en handel kan reden zijn voor Casade om de huurovereenkomst te ontbinden.

Melden
Vermoedt u handel in, gebruik van en/of opslag van lachgas in een van onze woningen? Meld ons dit dan zo snel mogelijk! Als u hier overlast van heeft, meld dit dan ook bij de politie. Liever anoniem? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000

Kan ik overlast anoniem bij Casade melden?

Algemeen

Een anonieme overlastmelding mogen wij niet gebruiken als bewijsmiddel. Daarom kunt u geen anonieme melding aan ons doorgeven.

Een overlastmelding behandelen wij altijd vertrouwelijk. Aan de overlastgever geven wij nooit zonder uw toestemming door wie de melding gedaan heeft. Pas als het tot een rechtszaak komt, gebruiken wij de overlastmelding als bewijsmiddel. Hierover hebben wij dan contact met de melder.

Ik ervaar overlast van de woning naast mij die leeg staat. Aan wie geef ik dat door?

Algemeen

Geef dit aan ons door. Onze wijkbeheerder gaat dan naar de woning om te kijken wat we er aan kunnen doen.

De honden van de buren blaffen heel vaak. Wat kan ik doen?

Algemeen

Spreek de buren altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat zij zich niet bewust zijn van de overlast. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op.

Komt u er niet uit, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Als het heel erg is kunt u met de politie bellen. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op de website van buurtbemiddeling Loon op Zand of ContourDeTwern.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Algemeen

Burenruzies probeert u altijd eerst zelf op te lossen. Heeft u regelmatig last van uw buren? Nodig ze dan eens uit voor een kop koffie en vertel hen waar u last van heeft. Dat is niet altijd makkelijk, maar een vriendelijk gesprek lost vaak al veel op.

Komt u er samen niet uit en loopt het uit de hand? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen via buurtbemiddeling Loon op Zand of ContourDeTwern. Als ook dat niet werkt, neem dan contact met ons op. Bij ernstige overlast kunt u de politie bellen.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Algemeen

Wij treden op bij extreme overlast die in strijd is met de huurovereenkomst. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis daarom ook niet zomaar toe. Er moet voor lange tijd veel aan de hand zijn.

Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen van verschillende melders nodig, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. Ook moet er voldoende onpartijdig bewijs zijn van bijvoorbeeld instanties als politie en zorg- of hulpverleningspartijen. U kunt de klachten bijhouden in een overlastlogboek. Daarin noteert u datum, begin- en eindtijd, de specifieke overlast en welk effect dit op u had.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

Algemeen

U kunt altijd een melding doen. Of wij kunnen helpen bij het oplossen, is afhankelijk van de situatie.

Meestal moet u de problemen zelf aanpakken en oplossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op. Als dat niet werkt, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen via buurtbemiddeling Loon op Zand of Countour De Twern. Een eventuele civiele rechtszaak start u zelf op.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Algemeen

Meestal moet u de problemen zelf aanpakken en oplossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergenissen op. U kunt hiervoor hulp inschakelen van buurtbemiddeling Loon op Zand of ContourDeTwern. Wij bemiddelen hier niet in.

Als het zware overlast is, kunt u ook een melding maken bij de gemeente of politie.