Eindafrekening

Gaat u verhuizen? Dan krijgt u van ons een eindafrekening. Op de eindafrekening kunnen verschillende dingen staan: teveel betaalde huur die u terug krijgt, huur die u nog niet heeft betaald en/of kosten voor herstel van schade. U ontvangt de eindafrekening binnen drie weken nadat u verhuisd bent. Betaalde u een voorschot servicekosten en/of stookkosten? Daarvan krijgt u later een aparte afrekening.

Veel gevraagd over Eindafrekening

Wat is een eindafrekening?

Algemeen

Wij maken een eindafrekening op als u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt of dat u nog huur en/of kosten voor herstelwerkzaamheden moet betalen.

Betaalde u service- en/of stookkosten aan ons? De afrekening voor servicekosten en/of stookkosten ontvangt u in het volgende kalenderjaar. Deze kosten rekent Casade namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, dan krijgt u in het jaar daarop de afrekening.

Ik ga verhuizen. Wanneer krijg ik een eindafrekening?

Algemeen

Na het inleveren van de sleutels ontvangt u binnen 3 weken de eindafrekening. Betaalt u stookkosten aan Casade? Daarvan krijgt u later een aparte afrekening.

Ik heb een eindafrekening gekregen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bel ons via 0416 72 51 00. Dan kijken we graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen.
Klopt er iets niet? Dan herstellen wij dat natuurlijk.