Wat bij een verhuizing komt kijken

Er komt veel op u af als u gaat verhuizen. Wij helpen u graag op weg. Op deze pagina leest u wat de vervolgstappen zijn, nadat u uw huur opgezegd heeft.

De opzichter en aannemer komen bij u langs voor een vooropname 

Onze medewerker wonen neemt binnen een aantal werkdagen telefonisch óf per mail contact met u op. Zij maakt met u de afspraak voor de vooropname. Dit is een afspraak in uw huis. Onze medewerker wonen bespreekt dit met u. Let op: soms komt de mail in uw spambox terecht. Houdt u deze daarom goed in de gaten. De vooropname duurt ongeveer een uur. Hoe eerder de vooropname is, hoe groter de kans dat we snel een nieuwe huurder vinden. U heeft dan meer kans om zaken over te laten nemen.

Is uw woning gebouwd voor 1994? Dan komt er een asbestadviseur mee naar de vooropname. Deze adviseur voert mogelijk lichte sloopwerkzaamheden uit om te onderzoeken of er asbest in de woning aanwezig is.

Hoe laat u de woning achter?

Tijdens de vooropname vertelt de opzichter hoe u de woning moet achterlaten en welke werkzaamheden u voor de einddatum nog moet (laten) uitvoeren. Zijn bij het inleveren van de sleutels de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd? Dan voeren wij deze voor u uit. U ontvangt hiervoor een rekening. De kosten leest u in het inspectierapport. Lees de pagina Zo laat ik de woning achter bij vertrek goed door. Het is verstandig te wachten met het verwijderen van vloerafwerking tot ná de voorinspectie. Als er asbest aanwezig is in de vloerafwerking, kan het verwijderen hiervan een risico voor de gezondheid zijn. Dit onderzoeken we graag samen met u voorafgaand aan het verwijderen.

Zorgt u dat u de woning netjes achterlaat voor de volgende huurder? Voor eventuele schade die na de vooropname ontstaat of die op het moment van de vooropname niet zichtbaar was, ontvangt u een rekening. U krijgt na de einddatum geen extra tijd om de woning toch nog in orde te maken.

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Heeft u zelf in of aan de woning geklust? Dan beoordeelt de opzichter deze veranderingen. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. U mag de verandering achterlaten en wij nemen deze over. De verandering moet dan wel
  aan deze eisen voldoen:
  - veilig
  - technisch en bouwkundig in goede staat
  - goed onderhouden
  - past bij onze spelregels en duurzaamheidsplannen.
 2. U mag de verandering achterlaten als de nieuwe huurder deze van u overneemt.
 3. U moet de verandering verwijderen. Zorg er dan voor dat u eventuele schade op tijd repareert.

Bezichtiging door nieuwe huurder en contactgegevens

Na de vooropname bieden wij de woning zo snel mogelijk aan op Woning in Zicht. De kandidaat-huurder krijgt altijd de gelegenheid om de woning te zien voordat hij/zij besluit de woning te accepteren. Hij/zij krijgt dan van ons uw naam en telefoonnummer en neemt contact met u op, met de vraag uw huis van binnen te mogen bekijken.

Overname roerende zaken

Sommige zaken horen niet standaard bij de woning. Denk aan een laminaatvloer, zonwering, gordijnen en dergelijke. We noemen dat 'roerende zaken' en meestal zijn het uw eigendommen.

Als u dit soort spullen over wil laten nemen, dan is dat iets tussen u en de nieuwe huurder. Wij houden ons hier buiten. Tijdens een bezichtiging door een kandidaat-huurder kunt u het overnemen van zaken bespreken. Maar let op: de overname kan pas echt geregeld worden als wij de woning definitief hebben toegewezen aan de nieuwe huurder. 

Overnameovereenkomst

De nieuwe huurder is niet verplicht om iets over te nemen. Wil hij/zij wel iets overnemen, dan vult u samen een overnameovereenkomst in. U ondertekent beiden de overeenkomst en laat deze in de woning achter, bijvoorbeeld op het aanrecht. Zo weten wij wat er in uw huis achterblijft.

Als de nieuwe huurder één of meerdere zaken niet wil overnemen, moeten deze uit de woning verwijderd worden. Eventuele schade die hierdoor ontstaat, moet u voor de einddatum herstellen.

Nog geen nieuwe huurder

Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Toch is er soms op de einddatum nog geen nieuwe huurder bekend. Dan moet u de roerende zaken van tevoren uit de woning verwijderen. In uitzonderlijke gevallen mogen bepaalde roerende zaken, in overleg met de opzichter, in de woning blijven voor overname. Dan is het belangrijk dat u de door u ingevulde en ondertekende overnameovereenkomst in de woning achter laat. Leg deze bijvoorbeeld op het aanrecht.

 • Accepteert de nieuwe huurder de spullen niet? Dan krijgt u de mogelijkheid deze binnen 48 uur nadat u hierover bent ingelicht, te verwijderen of te herstellen.
 • Zijn er roerende zaken achtergebleven waarvoor geen overname is goedgekeurd? Dan verwijderen wij deze op uw kosten.

Eindopname en sleutels inleveren

 • Soms is er een eindopname. In overleg met u kiezen we een datum en tijdstip voor de eindopname. Tijdens deze eindopname levert u de sleutels in van de buitendeuren, schuur, poort, brievenbus en algemene toegangsdeuren.
 • In de meeste gevallen hoeft u niet bij de eindopname aanwezig te zijn. In dat geval bespreken we tijdens de vooropname wanneer en waar u de sleutels op de laatste huurdag inlevert.
 • Sleutels van binnen- en balkondeuren en de meterkast laat u in de woning achter in het slot.
 • Als de woning een cv-installatie heeft, laat dan de vulslang en ontluchtingssleutel achter in de woning.
 • Geef geen sleutels door aan de nieuwe huurder die de woning heeft bezichtigd.
 • Een eventuele afvalpas hoort bij de woning, laat deze in de keukenlade achter.

Opname meterstanden

Neem de meterstanden op de laatste huurdag op. Het is belangrijk dat u zich ruim van te voren afmeldt bij uw energieleverancier (warmte/gas/water/elektra). U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste meterstanden bij uw leveranciers.

Eindafrekening

Binnen enkele weken na het inleveren van de sleutels ontvangt u van ons de eindafrekening. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Huur: Casade berekent hoeveel huur u nog moet betalen of eventueel terugkrijgt.
 • Servicekosten: De afrekening voor servicekosten en/of stookkosten ontvangt u in het volgende kalenderjaar als dit van toepassing is op uw woning. Deze kosten rekent Casade namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, dan krijgt u in het jaar daarop de afrekening.
 • Vergoeding: Nemen wij een zelf aangebrachte verandering (ZAV) van u over en komt u in aanmerking voor een vergoeding? Dan gaat dit via de eindafrekening.
 • Mutatiekosten: Dit zijn kosten van werkzaamheden die u door ons heeft laten uitvoeren of van werkzaamheden die u had moeten uitvoeren, maar niet gedaan heeft. Deze kosten worden in de eindafrekening opgenomen.
 • Verrekening: Eventuele kosten en openstaande bedragen worden verrekend met mogelijke tegoeden.

Controleer uw rekeningnummer

Krijgt u geld terug van Casade? Dan is het belangrijk dat wij uw juiste rekeningnummer hebben. Controleer daarom in Mijn Casade of uw gegevens kloppen. Klopt uw rekeningnummer niet? Geef dan via Mijn Casade uw juiste rekeningnummer door. Heeft u (nog) geen inloggegevens van Mijn Casade? Bel ons dan op 0800 55 222 22.

Zelf regelen bij verhuizing

Checklist verhuizing:

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Laat u dan inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u gaat wonen.
 • Adreswijziging doorgeven aan de gemeente. U bent verplicht om binnen vijf dagen uw verhuizing door te geven. Als u een DigiD heeft, kunt u uw verhuizing digitaal doorgeven via de website van de gemeente.
 • Afmelden voor gas, water en elektriciteit.
 • Afmelden of adreswijziging doorgeven bij lidmaatschap van de Zonnecoöperatie Dakenstroom via info@onzedakenstroom.nl.
 • Afmelden voor geiser, boiler of gaskachel als u die huurt.
 • Afmelden voor tv, internet, telefoon en andere abonnementen.
 • Ontvangt u huurtoeslag? Meld uw verhuizing op tijd bij de Belastingdienst via 0800 0543 of belastingdienst.nl.
 • Betaalt u huur via een periodieke overboeking? Laat deze door uw bank stopzetten.
 • Doorsturen van post; kijk op de website van PostNL.

Wij wensen u een zorgeloze verhuizing toe!