Huur opzeggen

U zegt de huur eenvoudig op via Mijn Casade. U krijgt per mail direct een bevestiging van de huuropzegging. Onze opzegtermijn is minimaal één maand en maximaal drie maanden. U kunt elke dag van de maand opzeggen. Als de laatste huurdag in het weekend valt, eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. U zegt de woning (of garage/parkeerplaats) op via een huuropzeggingsformulier.

Het is  nodig om een akte van overlijden mee te sturen

Mijn partner en ik huren samen een woning van Casade, maar wij gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Algemeen

Staat de huurovereenkomst op beide namen en heeft u een geregistreerd partnerschap of een duurzame gemeenschappelijke huishouding van minstens twee jaar? Dan heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Vertrekt u uit de woning? Zeg dan uw deel van de huurovereenkomst op via het aanvraagformulier deelhuuropzegging

Hoe zeg ik mijn huur op?

Algemeen

U zegt de huur eenvoudig op via Mijn Casade. U krijgt per e-mail direct een bevestiging van de huuropzegging. De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt elke dag van de maand opzeggen. Als de laatste huurdag in het weekend valt, eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is één maand. U kunt elke dag van de maand de huur opzeggen, maar de laatste huurdag moet een werkdag zijn. Als u bijvoorbeeld op de 13e van de maand opzegt, dan is de laatste huurdag de 13e van de volgende maand. U levert de sleutel in op de 13e.

Valt de laatste huurdag in het weekend of op een feestdag? Kies dan een werkdag na die datum.

Na woningruil of bij een bedrijfsruimte kan de opzegtermijn anders zijn. De juiste opzegtermijn staat altijd in uw huurovereenkomst.

U kunt uw huur maximaal drie maanden van tevoren opzeggen. Zo heeft u meer tijd om de woning goed op te leveren en is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Dat kan een voordeel zijn als u spullen ter overname wilt aanbieden.

Kan iemand anders mijn huur opzeggen?

Algemeen

Alleen een huurder die op de huurovereenkomst staat, kan opzeggen. Is er een medehuurder? Dan kan ieder van de twee huurders een deelhuuropzegging doen. We hebben dan wel altijd van beide huurders een handtekening nodig. U kunt een deelhuuropzegging doen via het  aanvraagformulier deelhuuropzegging op onze site. 

Wat is een eindafrekening?

Algemeen

Wij maken een eindafrekening op als u verhuisd bent. Op de eindafrekening staat of u teveel betaalde huur terugkrijgt of dat u nog huur en/of kosten voor herstelwerkzaamheden moet betalen.

Betaalde u service- en/of stookkosten aan ons? De afrekening voor servicekosten en/of stookkosten ontvangt u in het volgende kalenderjaar. Deze kosten rekent Casade namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, dan krijgt u in het jaar daarop de afrekening.

Wij zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Door het huwelijk bent u beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de echtscheiding een feit. U kunt daarna een deelhuuropzegging doen via het aanvraagformulier deelhuuropzegging op onze site. Stuurt u dan het vonnis van de rechter mee?

Komt u er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen.

Wat gebeurt er als ik mijn garage of parkeerplaats heb opgezegd?

Algemeen

U zegt de huur eenvoudig op via  Mijn Casade. U krijgt direct per e-mail een bevestiging van de huuropzegging. De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt elke dag van de maand opzeggen. Als de laatste huurdag in het weekend valt, eindigt de huur op de eerstvolgende werkdag. Daarna ontvangt u een brief met instructie hoe u de garage of parkeerplaats oplevert, en wanneer u de sleutels moet inleveren.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

U ontvangt op het bij ons bekende e-mailadres direct een bevestiging van uw huuropzegging.

Ik heb de huur opgezegd. Ik wil de huuropzegging intrekken/de einddatum veranderen. Kan dit?

Algemeen

In principe niet. Zodra u heeft opgezegd, bieden wij de woning opnieuw te huur aan. Het wijzigen van de einddatum of het intrekken van de huuropzegging heeft gevolgen voor alle betrokken partijen, zoals de nieuwe huurder en de aannemer.

Heel soms maken we een uitzondering. Is de opzichter nog niet bij u geweest? Dan kunt u een wijziging in de huuropzegging met de woonmakelaar bespreken . Heeft u een vergissing gemaakt of zijn er bijzondere omstandigheden, stuur dan een mail naar info@casade.nl.

Wij hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Door een geregistreerd partnerschap bent u beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter het geregistreerd partnerschap heeft beëindigd. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is de beëindiging een feit. U kunt daarna een deelhuuropzegging doen via het aanvraagformulier deelhuuropzegging.

Komt u er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen.

Ik wil mijn huur opzeggen, maar ik heb een betalingsachterstand. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met de afdeling huurincasso om de opzegging te bespreken. Dit kan door een mail te sturen aan huurincasso@casade.nl.