Inwoning

Als u wilt dat iemand bij u komt inwonen, dan moet u dat bij ons aanvragen.

Wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. U kunt via het aanvraagformulier inwoning uw verzoek tot inwoning aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kunnen we uw aanvraag behandelen.

Lees vooraf eerst de voorwaarden voor inwoning.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. U kunt via het aanmeldformulier uw verzoek tot inwoning aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kunnen we uw aanvraag behandelen.

Lees vooraf de voorwaarden voor inwoning.

Ik vermoed dat de huurder niet meer naast mij woont, maar iemand anders

Algemeen

Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Dit is het geval als een huurder:

 • opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,
 • een misleidende voorstelling van zaken geeft,
 • alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

 Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

 • de woning niet wordt bewoond door de huurder  
 • inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 
 • inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente
 • de woning zonder onze toestemming wordt onderverhuurd 
 • de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie en verwerking van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Wij gebruiken bij onderzoek naar woonfraude ook gegevens die wij op internet vinden.

Wat is woonfraude ?

Algemeen

Er is sprake van woonfraude als een huurder:

 • opzettelijk handelt in strijd met het huurrecht of de huurovereenkomst,
 • een misleidende voorstelling van zaken geeft, alles met het doel om er economisch voordeel uit te halen.

Er is bij woonfraude sprake van een benadeelde als:

 • de woning niet wordt bewoond door de huurder  
 • inwonende personen of de huurder woonoverlast, geluidsoverlast of burengerucht veroorzaken 
 • inwonende persoon of personen niet op het adres staan ingeschreven in de BRP van de gemeente
 • de woning zonder toestemming van Casade wordt onderverhuurd 
 • de woning gebruikt wordt voor ondermijnende (bedrijfs-)activiteiten, zoals prostitutie hennepteelt of productie enverwerking
  van opiaten (uit opium bestaande middelen of de synthetische afgeleiden daarvan) 

Wij gebruiken bij onderzoek naar woonfraude ook gegevens die wij op internet vinden.

 

Wanneer ik bij iemand (in)woon, kan ik huurder worden als de hoofdbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven. Wanneer de huurder van de woning vertrekt of overlijdt, moet u de woning ook verlaten. 

Om dit te voorkomen kunt u medehuurderschap aanvragen

Voorwaarden medehuurderschap

 • Er moet sprake zijn van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding
 • U kunt aantonen dat u al minstens twee jaar op het adres woont. 

Als de hoofdhuurder vertrekt of komt te overlijden kan de medehuurder in de woning blijven.

Degene die bij mij inwoont verlaat de woning. Moet ik dit doorgeven?

Algemeen

Ja, wij verwachten dat u dit aan ons doorgeeft. Diegene moet zich ook op uw adres uitschrijven bij de gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens). 

 Let op:

 • Degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst.
 • U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
 • Inwoning kan van invloed zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.

Ik ben een inwonend kind en mijn vader/moeder is overleden. De huurovereenkomst staat op zijn/haar naam. Wat kan ik doen?

Algemeen

Op de eerste plaats gecondoleerd met dit verlies. Wij bespreken graag persoonlijk met u de situatie. Maak hiervoor een afspraak met ons via  0800 55 222 22 of stuur een mail naar info@casade.nl. Neem de overlijdensakte mee naar het gesprek.

Bent u jonger dan 28 jaar?
Dan gelden hier wettelijke regels voor. In het kort betekent dit dat u vaak, in de woning mag blijven.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, het aantal personen op het adres en hun inkomen zijn van invloed op de huurtoeslag. Controleer dit op  http://www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel hiervoor met de Belastingtelefoon 0800 0543.

Mijn mantelzorger komt tijdelijk inwonen bij mij, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, wij verwachten dat u dit schriftelijk aan ons doorgeeft. U kunt via het aanvraagformulier inwoning een verzoek tot inwoning aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kunnen we de aanvraag behandelen.

Let op:
Degene die bij u komt wonen kan geen aanspraak maken op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in uw woning gebeurt.
Inwoning kan van toepassing zijn op huurtoeslag, andere toeslagen of uitkeringen. Dit moet u zelf nagaan.