KWH

Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) onderzoekt hoe u onze dienstverlening waardeert.

Bijvoorbeeld of wij reparaties goed afhandelen en of wij onze afspraken nakomen. We krijgen hiermee zicht op wat goed gaat, maar ook op wat volgens u beter kan. Vinden veel huurders dat wij het goed doen, dan behouden wij het keurmerk KWH-Huurlabel. Casade heeft dit keurmerk sinds 2006.

Veel gevraagd over KWH

Ik heb een vragenlijst ontvangen vanuit KWH. Wat is KWH?

Algemeen

KWH onderzoekt voor ons wat huurders vinden van onze dienstverlening. KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken. Ook wij zijn aangesloten bij KWH en laten onze dienstverlening door hen onderzoeken.

Ik ben gebeld door KWH, klopt dat?

Algemeen

Mogelijk bent u gebeld door KWH. Ook kunt u een e-mail van KWH ontvangen. KWH onderzoekt hoe tevreden u bent over de dienstverlening en betrokkenheid van Casade. Casade leert van uw mening. U hoeft niet mee te doen met het onderzoek. We stellen het natuurlijk wel op prijs. Zo proberen wij onze dienstverlening steeds aan te passen en te verbeteren.

Wanneer neemt KWH contact met mij op?

Algemeen

KWH onderzoekt doorlopend onze dienstverlening. Heeft u het afgelopen half jaar contact met ons opgenomen, bijvoorbeeld voor een reparatieverzoek, of u heeft een nieuwe woning? Dan is de kans groot dat u een telefoontje of e-mail krijgt voor het onderzoek. Als u een e-mail ontvangt, dan is deze verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau met wie het KWH samenwerkt. U kunt ook telefonisch benaderd worden. U bent uiteraard niet verplicht mee te werken aan het onderzoek.

Waarom ben ik als huurder niet geïnformeerd over het gebruik van mijn gegevens voor het onderzoek?

Algemeen

Corporaties zijn wettelijk niet verplicht om huurders te informeren over het gebruik van hun gegevens voor het doen van onderzoek, zolang het gaat om statistisch onderzoek, dus met resultaten die geen individuele huurders kunnen identificeren. Het resultaat is dus echt anoniem.

Ik wil geen vragenlijsten meer ontvangen. Hoe kan ik me afmelden?

Algemeen

U kunt dit dan aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat u in de toekomst geen vragenlijst meer ontvangt.

Is mijn reactie (KWH) anoniem?

Algemeen

Uw reactie wordt anoniem verwerkt en geheel volgens de privacywetgeving bewaard en beveiligd. Alleen als u hiervoor kiest, maakt KWH uw gegevens aan ons kenbaar. Wanneer uw antwoorden hiertoe aanleiding geven of als u het wilt, nemen wij contact met u op.

Hoe komt KWH aan mijn gegevens?

Algemeen

Casade heeft uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan KWH voor onderzoek. Casade mag dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek. Dit is vastgelegd in de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

U kunt ervan uitgaan dat uw corporatie én KWH zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau worden gegeven.

Hebben jullie een keurmerk?

Algemeen

Casade heeft het keurmerk KWH-Huurlabel. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat huurders tevreden zijn en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken, dan krijgt een corporatie dit keurmerk toegekend. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. Zo kunt u er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huurlabel goede dienstverlening biedt