Onderverhuur

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? Dan kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Vraag hiervoor wel onze toestemming aan.

Veel gevraagd over Onderverhuur

Mag ik mijn huurwoning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Dat mag in bepaalde gevallen. Wij noemen dit 'in huisbewaring geven' van een huurwoning.

Voorwaarden

  • U vertrekt voor een periode van maximaal één jaar naar het buitenland.
  • U blijft als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor de normale huurplichten, zoals huurbetaling, vermijden van schade en overlast enzovoort.
  • De tijdelijke huisbewaarder moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als u als huurder.
  • De tijdelijke huisbewaarder kan geen rechten ontlenen aan deze bewoning. Hij kan geen aanspraak maken op uw woning. Ook niet bij beëindiging van de huurovereenkomst door u, of bij ontruiming.
  • Als de afgesproken bewoningsperiode is afgelopen, krijgt de tijdelijke huisbewaarder geen urgentie bij het vinden van een andere woning.

U vraagt tijdelijke huisbewaring aan met het formulier 'aanvraag toestemming tijdelijke huisbewaring ivm verblijf buitenland'. Dit formulier stuurt u per mail of schriftelijk, samen met de gevraagde documenten in.

Wat doet Casade als ik illegaal onderverhuur?

Algemeen

In artikel 6.4 van onze Algemene Huurvoorwaarden leest u dat onderverhuur verboden is. Als wij merken dat u illegaal onderverhuurt, kunnen wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete.