Woonfraude

Wij willen dat onze huurders veilig en prettig kunnen wonen. Door woonfraude wordt dit een stuk lastiger. De wachtlijsten worden langer, de overlast neemt toe en de leefbaarheid neemt af. Daarom treden wij op tegen woonfraude.

Via Woning in Zicht verdelen wij onze woningen eerlijk onder de mensen die daar recht op hebben. En we verhuren de woning aan een huurder met de bedoeling dat hij of zij er zelf in gaat wonen.

Wat is woonfraude?  
Woonfraude betekent dat een woning wordt bewoond of gebruikt op een manier die niet is toegestaan. Voorbeelden van woonfraude zijn:

  • Onderhuur: de huurder verhuurt de woning zonder onze toestemming aan iemand anders.
  • Doorverhuren aan toeristen via Airbnb.
  • Een huurder die (bijna) nooit in de woning is. In dat geval houdt de huurder een woning bezet waarvoor anderen lang op de wachtlijst staan.
  • Het illegaal gebruik van bijvoorbeeld hennepteelt, gokken, drugshandel, het maken en/of opslaan van drugs, prostitutie en mensenhandel.
  • Een woningzoekende geeft verkeerde gegevens (inkomen of gezinssamenstelling) om in aanmerking te komen voor een woning.

Wat kunt u doen tegen woonfraude?
Vermoedt u dat er in uw buurt sprake is van woonfraude of valt het u op dat een woning niet bewoond is? Meld het dan bij ons door te bellen op 0416 725 100 of te mailen naar info@casade.nlWij starten samen met de gemeente, de politie en andere instanties een onderzoek. U krijgt geen informatie over de voortgang van het onderzoek en uw melding. Andersom geldt dat ook, we geven geen informatie over de melder aan de veroorzaker van de woonfraude.

Meld Misdaad Anoniem
Denkt u dat er in uw buurt hennep wordt gekweekt of dat er een ander strafbaar feit gepleegd wordt? Geef het door aan de politie via 0900 – 8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Is er sprake van woonfraude?
Dan vragen wij de huurder om de huurovereenkomst vrijwillig op te zeggen. Gebeurt dit niet, dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder raakt de woning kwijt en kan een forse boete krijgen. Ook kan de huurder 2 jaar geen andere woning van Casade meer huren.

Kan ik anoniem melden?
Ja, dat kan. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Een anonieme melding kan niet in een eventuele juridische procedure gebruikt worden.