Regels over vuurwerk

Brand- en explosiegevaar

We vinden het belangrijk dat alle bewoners in de wijk veilig kunnen wonen. Daarom wijzen we u op de veiligheidsrisico's van het opslaan van (illegaal) vuurwerk. Als u vuurwerk in/rond uw huis opslaat, geeft dat een risico op brand- en/of explosiegevaar.

Ontbinding van de huurovereenkomst

Gaat het om meer dan 25 kilogram vuurwerk of is het illegaal vuurwerk? Of ontstaat in uw huis een brand of explosie doordat u vuurwerk heeft opgeslagen? Dan voldoet u niet aan de regels van 'goed huurderschap'. Dat kan leiden tot ontbinding van uw huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Deze regels gelden het hele jaar door. Zo houden we het samen veilig in de wijk!

Meer info?

Daarvoor kunt u terecht op politie.nl en rijksoverheid.nl.