Wijziging huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u het huurcontract op naam van iemand anders zetten? Dat kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners of medehuurderschap.

Veel gevraagd over Wijziging huurovereenkomst

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

U kunt de naam op de huurovereenkomst alleen wijzigen na een Koninklijk Besluit of huwelijk. Is hier sprake van? Dan kunt u de naamswijziging aanvragen via een mail naar info@casade.nl. Stuur een kopie van het Koninklijk Besluit of trouwboekje mee.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

We kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap heeft gehad. Hiervan moet u bewijs overleggen. Is dat niet het geval? Dan moet u aantonen dat u en uw ex-partner minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerden. U kunt dan een aanvraag indienen voor medehuurderschap

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan zegt uw ex-partner de huur op via Mijn Casade en kunt u helaas niet in de woning blijven wonen.

Mijn echtgenoot / geregistreerd partner is overleden. Ik blijf in de woning wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Bij het overlijden van de huurder wordt de bestaande huurovereenkomst, met alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, overgezet op naam van de medehuurder.

U kunt dit op verschillende manieren regelen:

  • Per mail via info@casade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres en bankrekeningnummer. 
  • Per post met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatumm, mailadres en bankrekeningnummer.
  • Persoonlijk in het woonpunt op afspraak

In alle gevallen moet een overlijdensakte overlegd worden. Wij zetten de huurovereenkomst daarna op één naam. U ontvangt een bevestiging hiervan per post.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

Er zijn twee mogelijkheden:

U bent niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Uw partner blijft medeverantwoordelijk voor de huurachterstand totdat hij/zij niet meer op de huurovereenkomst staat. Zodra u de enige huurder bent, is de huurachterstand die vanaf dat moment wordt opgebouwd alleen voor u.

U bent nog getrouwd of heeft samen nog een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract
In dat geval blijft u samen verantwoordelijk voor de huurbetaling tot aan de definitieve scheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw partner. Bent u medehuurder, dan wordt de huurovereenkomst op uw naam gezet.

Als u geen medehuurder bent dan kunnen we, onder bepaalde voorwaarden, de huurovereenkomst op uw naam zetten. U moet dan aantonen dat u een gemeenschappelijke huishouding had en dat u minstens twee jaar in de woning heeft gewoond. Wij ontvangen hiervoor graag van u:

  • de overlijdensakte
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Uw mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer
  • een uittreksel van de laatste 5 jaar uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u beiden minimaal de laatste twee jaar op dit adres stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Dit kan opgevraagd worden bij de gemeente of u kunt een printscreen maken op Mijnoverheid.nl
  • een bewijs van gezamenlijke huishouding (bv samenlevingscontract, gezamenlijke rekening of verzekering)
  • een verhuurdersverklaring van de laatste drie jaar voor het samenwonen

Ik ben inwonend in een huis van Casade en nu is de huurder overleden. Kan ik deze woning gaan huren?

Algemeen

Woont u langer dan twee jaar op dit adres en staat u ook zo lang ingeschreven bij de gemeente? En kunt u aantonen dat u een gemeenschappelijke huishouding had? Dan kunnen we, onder bepaalde voorwaarden, de huurovereenkomst op uw naam zetten. Wij ontvangen hiervoor graag van u:
- de overlijdensakte
- een kopie van uw identiteitsbewijs
- een uittreksel van de laatste vijf jaar uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u beiden minimaal de laatste twee jaar op dit adres stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Dit kan opgevraagd worden bij de gemeente of u kunt een printscreen maken op Mijnoverheid.nl
- een bewijs van gezamenlijke huishouding (bv samenlevingscontract, gezamenlijke rekening of verzekering)
- een verhuurdersverklaring van de laatste drie jaar voor het samenwonen

Woont u korter dan twee jaar in of heeft u geen duurzaam huishouden met de huurder gevoerd, dan moet u helaas de woning verlaten.