Wijziging huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u het huurcontract op naam van iemand anders zetten? Dat kan alleen als u en uw partner gelijke rechten hebben. Dit is in het geval van gehuwden, geregistreerde partners of medehuurderschap.

Veel gevraagd over Wijziging huurovereenkomst

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Er zijn twee mogelijkheden:

U heeft uw naam officieel laten aanpassen na een Koninklijk besluit of uitspraak rechtbank
U kunt de naamswijziging aanvragen via info@casade.nl. Stuur een kopie van het Koninklijk besluit of uw nieuwe identiteitsbewijs (paspoort/ rijbewijs of identiteitskaart) mee.

U wilt uw naam wijzigen na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap
U kunt de naamswijziging aanvragen via info@casade.nl. Stuur een kopie van uw trouwboekje of bewijs geregistreerd partnerschap mee.

De hoofdhuurder van het huis waarin ik woon is overleden en ik ben medehuurder. Kan ik in dit huis blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met dit verlies. Ja, u kunt als medehuurder in het huis blijven wonen. De huurovereenkomst wordt dan op uw naam gezet.

U kunt dit op verschillende manieren regelen:

  • Per mail via info@casade.nl met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres en bankrekeningnummer. 
  • Per post met vermelding van uw naam, telefoonnummer, geboortedatumm, mailadres en bankrekeningnummer.
  • Persoonlijk in het woonpunt op afspraak

Neemt u altijd de overlijdensakte mee? Wij zetten de huurovereenkomst daarna op uw naam. U ontvangt een bevestiging hiervan per post.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Algemeen

We kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap heeft gehad. Hiervan moet u bewijs overleggen. Is dat niet het geval? Dan moet u aantonen dat u en uw ex-partner minimaal twee jaar een duurzaam gezamenlijke huishouding voerden. U kunt dan een aanvraag indienen voor medehuurderschap en naar ons toe sturen.

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden? Dan zegt uw ex-partner de huur op via Mijn Casade en kunt u helaas niet in de woning blijven wonen.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

Er zijn twee mogelijkheden:

U bent niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract
Uw partner blijft medeverantwoordelijk voor de huurachterstand totdat hij/zij niet meer op de huurovereenkomst staat. Zodra u de enige huurder bent, is de huurachterstand die vanaf dat moment wordt opgebouwd alleen voor u.

U bent nog getrouwd of heeft samen nog een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract
In dat geval blijft u samen verantwoordelijk voor de huurbetaling tot aan de definitieve scheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

De hoofdhuurder van het huis waarin ik woon is overleden en ik ben geen medehuurder. Kan ik in dit huis blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met dit verlies. Als u geen medehuurder bent dan kunnen we de huurovereenkomst op uw naam zetten. U moet dan wel aantonen dat u een op de toekomst gerichte gemeenschappelijke huishouding had en dat u minstens twee jaar op het adres staat ingeschreven bij de gemeente. Wij ontvangen dan graag de volgende documenten:

  • de overlijdensakte
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • een uittreksel van de laatste 5 jaar uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u beiden minimaal de laatste twee jaar op dit adres stond ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Dit kan opgevraagd worden bij de gemeente of u kunt een schermafdruk maken op www.mijnoverheid.nl.
  • een bewijs van gezamenlijke huishouding (bijvoorbeeld samenlevingscontract, gezamenlijke rekening of verzekering)

Woont u korter dan twee jaar in of heeft u geen duurzaam huishouden met de huurder gevoerd? Dan moet u helaas de woning verlaten.