Wonen in een VvE-gebouw (Vereniging van Eigenaren)

Woont u in een gebouw met koop- én huurwoningen? Dan is er altijd een Vereniging van Eigenaren (VvE). In een VvE maken eigenaren afspraken over het gezamenlijk onderhoud. Denk aan het schoonmaken van de hal, onderhoud aan het dak en reparatie van de lift. Iedere eigenaar wordt automatisch lid van deze VvE. In een woongebouw met koop en huur vertegenwoordigen wij de huurders binnen de VvE.

Veel gevraagd over Wonen in een VvE-gebouw (Vereniging van Eigenaren)

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Bij wie kan ik een reparatie aanvragen?

Algemeen

U kunt een reparatie gewoon bij ons aanvragen. Hiervoor belt u naar 0800 55 222 22 of stuurt u een mail naar info@casade.nl

Wij geven dit reparatieverzoek door aan JVM, een professionele VvE-beheerder. JVM zorgt er vervolgens voor dat uw reparatieaanvraag wordt uitgevoerd. 

Hoe verhoudt een huishoudelijk reglement zich tot de algemene huurvoorwaarden?

Algemeen

De afspraken en regels in het huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaars (VvE) hebben voorrang op de regels van onze Algemene huurvoorwaarden.

Binnen woongebouwen is het huishoudelijk reglement vaak een omgangscode, die is opgesteld door de bewonerscommissie, waaraan elke huurder en bezoeker zich moet houden.

Wanneer krijg ik een huishoudelijk reglement?

Algemeen

Als u in een woongebouw met huurders en kopers woont, krijgt u bij het tekenen van de huurovereenkomst het huishoudelijk reglement (als de VvE dat heeft vastgesteld) dat ook voor huurders geldt.

Wat staat er in het huishoudelijk reglement van mijn Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Algemeen

In een huishoudelijk reglement staan:

  • Afspraken en regels over het gebruik en het beheer van het woongebouw.
  • Normen over gedrag van bewoners en overlast.  

Als uw woongebouw een huishoudelijk reglement heeft, zorgen wij ervoor dat u hier een exemplaar van krijgt. Dat doen we bij ondertekening van de huurovereenkomst.

Wie stelt een huishoudelijk reglement op?

Algemeen

Binnen een Vereniging van Eigenaars (VvE) stellen de eigenaren het huishoudelijk reglement op. Binnen gemengde complexen (koop- en huurappartementen door elkaar heen) doen we dit altijd in samenspraak met de bewonerscommissie. Alle huurders en kopers in een Vereniging van Eigenaars moeten zich aan de regels uit het huishoudelijk reglement houden. Het handhaven van het huishoudelijk reglement wordt gedaan door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren?

Algemeen

U kunt suggesties doorgeven aan de bewonerscommissie van uw woongebouw of aan ons via info@casade.nl. De commissie of wij bekijken of uw suggestie wenselijk en haalbaar is.

Is dat het geval? Dan brengt een van ons het voorstel in bij de vergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE), waar het besproken wordt.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doen jullie als eigenaar van de huurwoningen?

Algemeen

Als eigenaar van de huurwoningen houden wij ons aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zo zijn wij en de overige eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld besluiten over het schilderwerk, het onderhoud van het dak, de lift en de buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw en worden er besluiten genomen.

Wij zijn aanwezig bij deze vergadering of brengen onze stem via volmacht uit. Onze invloed in de Vereniging van Eigenaren is afhankelijk van het aantal appartementen in het woongebouw waar wij eigenaar van zijn.

Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet de Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het woongebouw; bijvoorbeeld de hallen, gangen, daken, liften en andere installaties.

In een Vereniging van Eigenaars betalen de eigenaren samen de kosten voor het onderhoud van de algemene ruimten en installaties. Een Vereniging van Eigenaars kan het onderhoud uitbesteden aan een professionele beheerder.

De Vereniging van Eigenaars houdt minimaal één keer per jaar een ledenvergadering waar besluiten worden genomen. Wij zijn, samen met alle andere eigenaren, bij deze vergadering aanwezig of brengen onze stem via volmacht uit.